Turek Ingatlanügyvéd - Ingatlanjogi ügytípusok 


Ingatlanjogi ügytípusok

Ház, lakás és egyéb ingatlannal kapcsolatos adásvételi, ajándékozási szerződés. Ingatlan adásvétel, vagy ingatlan ajándékozás kapcsán felmerülő adó– és illeték fizetésére vonatkozó jogi tájékoztatás. Házhoz, lakáshoz, egyéb ingatlanhoz kapcsolódó haszonélvezeti, használati, és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése. Közös tulajdon megszüntetése.

Ház, lakás és egyéb ingatlannal kapcsolatos adásvételi szerződés

Ház, lakás és egyéb ingatlannal kapcsolatos ajándékozási szerződés

Ingatlan adásvétel, vagy ingatlan ajándékozás kapcsán felmerülő adó– és illeték fizetésére vonatkozó jogi tájékoztatás, és az ezzel összefüggő ügyvédi tanácsadás

Házhoz, lakáshoz, egyéb ingatlanhoz kapcsolódó haszonélvezeti, használati, és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése 

Közös tulajdonban lévő ház, lakás és egyéb ingatlan jogi vonatkozásai, valamint a közös tulajdon megszüntetése

Társasház alapítása teljes körűen a földterület vásárlásától a kész ingatlanok eladásáig, társasházi alapító okirat és szervezeti- és működési szabályzat elkészítése

Társasházak jogi képviselete

Elbirtoklással kapcsolatos ügyek

Ház, lakás és egyéb ingatlannal kapcsolatos bérleti szerződés 

Birtokviták rendezése

Ráépítés, túlépítés, hozzáépítés

Ha a fenti felsorolásban nem találta meg, amit keresett, akkor is forduljon hozzánk bizalommal és elirányítjuk a megfelelő szakemberhez

Ügyvédi szakterületeink

Az alábbi területeken vállalunk ügyvédi tanácsadást, vagy jogi képviseletet. Ha a felsorolásban nem találja az Önnek megfelelőt, lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeink valamelyikén.

Ingatlanjog

Ingatlanjog - Ház, lakás és egyéb ingatlannal kapcsolatos adásvételi, ajándékozási, bérleti szerződés

Családjog

Családjogi ügyek - Házassági vagyonjogi szerződés, közös megegyezéses válás, bontóper, gyermekelhelyezés, tartás

Büntetőjog

Büntetőjogi ügyek - Terhelti képviselet (gyanúsított, vádlott, elítélt), sértetti képviselet. Képviselet a büntetőeljárás során

Peres képviselet

Peres képviselet - Teljeskörű felperesi, vagy alperesi képviselet rövid határidővel. Elektronikus peres képviselet gazdasági jogi, munkajogi és egyéb magánjogi eljárásokban

Öröklési jog

Öröklésjogi ügyek - Hagyatéki eljárás, örökösök közötti jogvita. Végrendelkezés elkészítése

Cégjog

Cégjog - Cégalapítás, cégmódosítás, Cégbíróság előtti képviselet. Végelszámolás, felszámolás

Társasházi jog

Társasházi jog - Társasházak állandó képviselete, alapító okirat, házirend, SzMSz elkészítése

Követelések kezelése

Követelések kezelése - Szerződésből eredő követelések behajtása, illetve kintlévőségek kezelése. Fizetési meghagyásos eljárás, ügyvédi felszólító levélFellépő jogi ügyek esetén készséggel állunk rendelkezésére