Turek Ingatlanügyvéd - Hasznos ingatlanjogi információk 


Hasznos ingatlanjog információk

A leggyakoribb ingatlant érintő jog vagy kötelezettség lehet többek közt: Tulajdonjog, Haszonélvezeti jog, Használat joga, Szolgalmi jogok, Tartási és életjáradéki szerződés

Ha éppen lakásvásárlás előtt áll, vagy úgy döntött, hogy saját ingatlanát bocsátja eladásra, fontos, hogy tudja a következőket:

Az ingatlan adásvétel és az ingatlanhoz kapcsolódó szerződések, jogviszonyok speciális jogterület. Ingatlanhoz kapcsolódó szerződést általában csak ügyvéd közreműködésével, ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyzői közreműködéssel lehet kötni.

Az ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített okirat hiányában az adásvételi vagy ajándékozási szerződés a földhivatali bejegyzésre alkalmatlan, ami nélkül Ön hiába kötött szerződést, mégsem lesz tulajdonos.

Ügyvéd által ellenjegyzett okiratra van szükség általában  az ingatlannal kapcsolatban felmerülő jogosultság és kötelezettség ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséhez, feljegyzéséhez, illetve ezek módosításához és törléséhez is.

A leggyakoribb ingatlant érintő jog vagy kötelezettség lehet többek közt:

- Tulajdonjog
- Haszonélvezeti jog
- Használat joga
- Szolgalmi jogok
- Tartási és életjáradéki szerződés

Együttműködünk hiteltanácsadóval és energetikai tanúsító szakemberrel is.

Az ingatlan adásvételi szerződésekhez kapcsolódó jogügyletekben gyakran az eladók érdekei nincsenek megfelelően képviselve. Fontos, hogy olyan ingatlanjogászt válasszon, aki garantálja az Ön érdekeit az adásvételi szerződésében!

Ha eladóként ingatlanost kíván igénybe venni az ingatlan eladásához, akkor érdemes előtte szakszerű jogi tanácsot kérni, hogy ne kerüljön az ingatlanosok csapdájába.

Ügyvédi szakterületeink

Az alábbi területeken vállalunk ügyvédi tanácsadást, vagy jogi képviseletet. Ha a felsorolásban nem találja az Önnek megfelelőt, lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeink valamelyikén.

Ingatlanjog

Ingatlanjog - Ház, lakás és egyéb ingatlannal kapcsolatos adásvételi, ajándékozási, bérleti szerződés

Családjog

Családjogi ügyek - Házassági vagyonjogi szerződés, közös megegyezéses válás, bontóper, gyermekelhelyezés, tartás

Büntetőjog

Büntetőjogi ügyek - Terhelti képviselet (gyanúsított, vádlott, elítélt), sértetti képviselet. Képviselet a büntetőeljárás során

Peres képviselet

Peres képviselet - Teljeskörű felperesi, vagy alperesi képviselet rövid határidővel. Elektronikus peres képviselet gazdasági jogi, munkajogi és egyéb magánjogi eljárásokban

Öröklési jog

Öröklésjogi ügyek - Hagyatéki eljárás, örökösök közötti jogvita. Végrendelkezés elkészítése

Cégjog

Cégjog - Cégalapítás, cégmódosítás, Cégbíróság előtti képviselet. Végelszámolás, felszámolás

Társasházi jog

Társasházi jog - Társasházak állandó képviselete, alapító okirat, házirend, SzMSz elkészítése

Követelések kezelése

Követelések kezelése - Szerződésből eredő követelések behajtása, illetve kintlévőségek kezelése. Fizetési meghagyásos eljárás, ügyvédi felszólító levélFellépő jogi ügyek esetén készséggel állunk rendelkezésére