Turek Ingatlanügyvéd - Cégjog - 


Cégjog

Cégalapítás, cégmódosítás, Cégbíróság előtti képviselet. Végelszámolás, felszámolás

A cégeljárásról szóló jogszabály értelmében cég vagy egyéb gazdasági társaság alapításakor, valamint a céget érintő változás bejegyzésekor ügyvéd vagy közjegyző igénybevétele kötelező.

Vállaljuk cége teljes körű képviseletét más felek vagy cégbíróság előtt, továbbá a szükséges okiratok elkészítését, elektronikus ügyintézését.

 

Ügyfajták:

- Cégalapítás

- Cégeljárás

- Cégmódosítás

- Átalakulás, szétválás, egyesülés

- Jogutód nélküli megszűnés: végelszámolás, felszámolás

Ügyvédi szakterületeink

Az alábbi területeken vállalunk ügyvédi tanácsadást, vagy jogi képviseletet. Ha a felsorolásban nem találja az Önnek megfelelőt, lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeink valamelyikén.

Ingatlanjog

Ingatlanjog - Ház, lakás és egyéb ingatlannal kapcsolatos adásvételi, ajándékozási, bérleti szerződés

Családjog

Családjogi ügyek - Házassági vagyonjogi szerződés, közös megegyezéses válás, bontóper, gyermekelhelyezés, tartás

Büntetőjog

Büntetőjogi ügyek - Terhelti képviselet (gyanúsított, vádlott, elítélt), sértetti képviselet. Képviselet a büntetőeljárás során

Peres képviselet

Peres képviselet - Teljeskörű felperesi, vagy alperesi képviselet rövid határidővel. Elektronikus peres képviselet gazdasági jogi, munkajogi és egyéb magánjogi eljárásokban

Öröklési jog

Öröklésjogi ügyek - Hagyatéki eljárás, örökösök közötti jogvita. Végrendelkezés elkészítése

Cégjog

Cégjog - Cégalapítás, cégmódosítás, Cégbíróság előtti képviselet. Végelszámolás, felszámolás

Társasházi jog

Társasházi jog - Társasházak állandó képviselete, alapító okirat, házirend, SzMSz elkészítése

Követelések kezelése

Követelések kezelése - Szerződésből eredő követelések behajtása, illetve kintlévőségek kezelése. Fizetési meghagyásos eljárás, ügyvédi felszólító levélFellépő jogi ügyek esetén készséggel állunk rendelkezésére