Turek Ingatlanügyvéd - Impresszum 


Impresszum

Szolgáltató:

A www.turekugyved.hu honlapot Dr. Turek Zoltán ügyvéd (1055 Bp., Honvéd utca 18.) a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.

A honlapon szereplő minden szöveg, tartalom, grafika, fénykép, illusztráció, logó, (továbbiakban: Tartalom"), szerzői jogi, márkavédelmi és/vagy egyéb tulajdon jogi jogszabályok védelmét élvezi.

A honlapon szereplő Tartalom másolása, részben, vagy egészben való felhasználása csak a Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával engedélyezett.

Előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a honlaphoz bármilyen kapcsolást (linket) létrehozni. A jogellenes felhasználás szerzői jogi, polgári jogi illetve büntető jogi következményeket vonhat maga után.

Budapesti Ügyvédi Kamara elérhetőségei:


Magyar Ügyvédi Kamara elérhetőségei:


Tárhelyszolgáltató adatai:

FORPSI.HU

  • cégnév: BlazeArts Kft.
    székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
  • adószám: 12539833-2-03

info@forpsi.hu

Ügyvédi szakterületeink

Az alábbi területeken vállalunk ügyvédi tanácsadást, vagy jogi képviseletet. Ha a felsorolásban nem találja az Önnek megfelelőt, lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeink valamelyikén.

Ingatlanjog

Ingatlanjog - Ház, lakás és egyéb ingatlannal kapcsolatos adásvételi, ajándékozási, bérleti szerződés

Családjog

Családjogi ügyek - Házassági vagyonjogi szerződés, közös megegyezéses válás, bontóper, gyermekelhelyezés, tartás

Büntetőjog

Büntetőjogi ügyek - Terhelti képviselet (gyanúsított, vádlott, elítélt), sértetti képviselet. Képviselet a büntetőeljárás során

Peres képviselet

Peres képviselet - Teljeskörű felperesi, vagy alperesi képviselet rövid határidővel. Elektronikus peres képviselet gazdasági jogi, munkajogi és egyéb magánjogi eljárásokban

Öröklési jog

Öröklésjogi ügyek - Hagyatéki eljárás, örökösök közötti jogvita. Végrendelkezés elkészítése

Cégjog

Cégjog - Cégalapítás, cégmódosítás, Cégbíróság előtti képviselet. Végelszámolás, felszámolás

Társasházi jog

Társasházi jog - Társasházak állandó képviselete, alapító okirat, házirend, SzMSz elkészítése

Követelések kezelése

Követelések kezelése - Szerződésből eredő követelések behajtása, illetve kintlévőségek kezelése. Fizetési meghagyásos eljárás, ügyvédi felszólító levélFellépő jogi ügyek esetén készséggel állunk rendelkezésére