Turek Ingatlanügyvéd - Bünetőjogi ügyek - 


Büntetőjogi ügyek

Terhelti képviselet (gyanúsított, vádlott, elítélt), sértetti képviselet. Képviselet a büntetőeljárás során

Büntetőjogi ügyek esetében kritikus tényezőnek számít az idő. Amint Ön tudomást szerez saját maga, vagy valamely családtagja elleni gyanúsításról, haladéktalanul forduljon ügyvédhez!

Alkotmányos alapjog a védelemhez való jog, mely mindenkit megillet az eljárás bármely szakaszában. Javasoljuk, hogy éljen ezen jogával és forduljon hozzánk ügyvédi képviseletért!

Ellátunk továbbá sértetti képviseletet is. Keresse fel irodánkat, ha megkárosították, vagy csalás áldozata lett!

 

Ügyfajták:

- Terheltek (gyanúsított, vádlott, elítélt) büntető védelmének ellátása már a nyomozástól vagy az eljárás megindulását megelőzően is

- Büntető perekben képviselet

- Sértetti képviselet

Ügyvédi szakterületeink

Az alábbi területeken vállalunk ügyvédi tanácsadást, vagy jogi képviseletet. Ha a felsorolásban nem találja az Önnek megfelelőt, lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeink valamelyikén.

Ingatlanjog

Ingatlanjog - Ház, lakás és egyéb ingatlannal kapcsolatos adásvételi, ajándékozási, bérleti szerződés

Családjog

Családjogi ügyek - Házassági vagyonjogi szerződés, közös megegyezéses válás, bontóper, gyermekelhelyezés, tartás

Büntetőjog

Büntetőjogi ügyek - Terhelti képviselet (gyanúsított, vádlott, elítélt), sértetti képviselet. Képviselet a büntetőeljárás során

Peres képviselet

Peres képviselet - Teljeskörű felperesi, vagy alperesi képviselet rövid határidővel. Elektronikus peres képviselet gazdasági jogi, munkajogi és egyéb magánjogi eljárásokban

Öröklési jog

Öröklésjogi ügyek - Hagyatéki eljárás, örökösök közötti jogvita. Végrendelkezés elkészítése

Cégjog

Cégjog - Cégalapítás, cégmódosítás, Cégbíróság előtti képviselet. Végelszámolás, felszámolás

Társasházi jog

Társasházi jog - Társasházak állandó képviselete, alapító okirat, házirend, SzMSz elkészítése

Követelések kezelése

Követelések kezelése - Szerződésből eredő követelések behajtása, illetve kintlévőségek kezelése. Fizetési meghagyásos eljárás, ügyvédi felszólító levélFellépő jogi ügyek esetén készséggel állunk rendelkezésére