Ingatlanjogi illetékek - Ügyvéd válaszol - Turek Ingatlanügyvéd 

2017.07.17
"Az ügyfél pénztárcája bánhatja, ha nem körültekintően választ ügyvédet" - interjú dr. Turek Zoltánnal az ingatlanokat érintő illetékek szabályairól

 

Kérdés: Ügyvéd úr, milyen ingatlannal kapcsolatos illetékre vagy illetékekre kell felkészülnie annak, aki tegyük fel, el szeretné adni lakását, vagy ajándékozási szerződést szeretne kötni?

Dr. Turek Zoltán: Először is fontos különbséget tennünk visszterhes vagyonátruházás - ilyen az adásvételi szerződés - és egy értelemszerűen ingyenes ajándékozás között. Az illetéktörvény mindkét esetben vagyonszerzési illetékről beszél, ami vevőt, illetőleg a megajándékozottat terheli, de fontos eltérés mutatkozik többek közt a két esetet érintő mentességeket és kedvezményeket illetően is.

K: Mekkora az illeték egy ingatlan elajándékozása esetén?

Dr. Turek Zoltán: A törvény úgy szól, hogy a megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke után 18%, a lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén pedig 9%.

K: Ezek nagyon magas számok. Minden esetben kénytelenek vagyunk ezt megfizetni?

Dr. Turek Zoltán: Nem, természetesen számos mentességet és kedvezményt ismer az illetéktörvény. Amely ezek közül a legtöbbször érinti ügyfeleinket, az az egyenes ági rokonok illetve a házastársak közötti ajándékozás illetékmentessége. Ez a mentesség az ajándék értékétől függetlenül megilleti a megajándékozottat.

K: Hogyan alakul az illeték mértéke adásvétel esetén?

Dr. Turek Zoltán: A visszterhes vagyonátruházási illeték ingatlan esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után pedig 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint.

K: Adásvétel esetén is léteznek kedvezmények?

Dr. Turek Zoltán: Igen, az ajándékozáshoz hasonlóan ebben az esetben is igénybe lehet venni illetékfizetési kedvezményt és vannak mentesítő feltételek is. Illetékmentes például a vagyonszerzés, ha egyenes ági rokonok, házastársak egymás közötti vagyonátruházásából, vagy házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származik.

A lakást és más ingatlant érintő kedvezmények közül a 35. éven aluli első lakástulajdonosokat emelném ki, az ő esetükben 15 millió forintig 50%-os kedvezményben részesülhetnek.

Érdemes továbbá tudni, hogy az az eladó, aki az eladást követő egy éven belül új ingatlant vásárol, ha az új ingatlan értéke kisebb, mint a korábban eladotté, akkor mentesül az illetékfizetés alól, illetve, ha nagyobb értékű az új ingatlan, akkor csak a különbözet mértékéig terheli illeték.

K: Az ügyvédek minden esetben tájékoztatják az illetékekről az ügyfeleket?

Dr. Turek Zoltán: Amit biztosan mondhatok, hogy az irodánkban kivétel nélkül minden esetben. Ha javasolhatom, - mivel még az olcsóbb ingatlanok is nagy értéket képviselnek - mindenképp forduljunk megfelelő szakemberhez. Olyan ügyvédet válasszunk, akinek az ingatlanjog a szakterülete, mert ő teljes körű tájékoztatást fog adni az igénybe vehető mentességekről és kedvezményekről is.Fellépő jogi ügyek esetén készséggel állunk rendelkezésére